Persondatapolitik
hos Askegaard

 

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Askegaard.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger jeg indsamler
Hvis du ønsker at modtage et produkt eller en ydelse fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre ordren og for at kunne tilbyde dig mine services.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Askegaard kan indsamle og behandle dine persondata, når du foretager dig følgende: 

– Besøger min hjemmeside

 

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.askegaard.dk er Anita Askegaard Jensen, Samsøvej 20, 4600 Køge.

 

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har bestilt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig mails med korrektur og dit materiale.

Dine oplysninger vil bliver gemt så længe det er nødvendigt for kundesamarbejdet.

 

Andre modtagere af personoplysninger
Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos Simply.com, som fungerer som min databehandler. Jeg indsamler nødvendige cookies, som hjælper med at gøre min hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg kan indgå databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata

• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til info@askegaard.dk.